Bê tông TPA

TIN TỨC

BÊ TÔNG TPA

Bê tông và cốt thép cộng tác chịu lực


Bê tông và cốt thép cộng tác chịu lực là do đâu ? -    Bê tông và cốt thép dính chặt với nhau, cho nên có thể truyền lực từ bê tông sang cốt thép và ngược lại. Lực dính có tầm quan trọng hàng đầu đối với bê...

Bê tông và cốt thép cộng tác chịu lực là do đâu ?
-    Bê tông và cốt thép dính chặt với nhau, cho nên có thể truyền lực từ bê tông sang cốt thép và ngược lại.
Lực dính có tầm quan trọng hàng đầu đối với bê tông cốt thép.

Nhờ có lực dính mà cường độ cốt thép mới được khai thác, bề rộng  vết nứt trong vùng kéo mới hạn chế… Do đó người ta phải tìm mọi cách để tăng cường lực dính giữa bê tông và cốt thép.

-    Giữa bê tông và cốt thép không xảy ra phản ứng hóa học, đồng thời bê tông còn bao bọc cốt thép, bảo vệ cốt thép chống lại các tác dụng ăn mòn của môi trường.

-    Cốt thép bê tông có hệ số giãn nở nhiệt gần giống nhau. Do đó khi nhiệt độ thay đổi trong phạm vi thông thường dưới  100oC trong cấu kiện không suất hiện nội ứng suất đáng kể, không làm phá hoại lực dính giữa bê tông và cốt thép.


Bài viết liên quan

Lưu ý khi đổ bê tông tươi
Đánh giá chất lượng bê tông tươi
Khái niệm về độ sụt hỗn hợp bê tông tươi
Bê tông và cốt thép cộng tác chịu lực
Bê tông ứng lực trước căng sau dạng không liên kết đầu neo
Kiến thức tổng quát về xi măng