Bê tông TPA

TIN TỨC

BÊ TÔNG TPA

Bê tông ứng lực trước căng sau dạng không liên kết đầu neo


Đây là loại kết cấu ứng lực trước được thi công căng cốt thép sau khi hình thành kết cấu nhưng trước khi chịu tải và sử dụng phản lực đầu neo hình côn tại các đầu của cốt thép ứng lực trước để truyền áp lực ép mặt sang đầu kết  cấu bê tông. Phương pháp này, không dùng lực làm bám dính giữa bê tông và cốt thép để tạo ứng lực trước, nên còn gọi là ứng lực trước căng sau không bám dính.

Cốt thép được lồng trong ống bao có chứa mỡ bảo quản chống gỉ và được đặt bình thường vào trong khuôn đúc bê tông mà chưa được căng trước. Sau đó, đổ bê tông vào khuôn bình thường như chế tạo kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Đến khi kết cấu bê tông cốt thép đạt cường độ nhất định đủ để chịu được ứng lực căng thì mới tiến hành căng cốt thép ứng lực trước. Cốt thép được kéo căng cốt thép dần dần bằng máy kéo ứng lực trước đến giá trị ứng suất thiết kế, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho đàn hồi của cốt thép ứng lực trước. Sau mỗi hành trình kéo thép, cốt thép lại được buông ra khỏi máy kéo, lúc đó cốt thép có xu hướng co lại vì tính đàn hồi. Nhưng do các đầu cốt thép được giữ lại bởi neo 3 lá hình côn nằm trong hốc neo hình côn nằm trong hốc neo hình côn bằng cốt thép bịt ở hai đầu kết cấu bê tông mà biến dạng đàn hồi này của cốt thép sang đầu kết cấu bê tông. Nhờ đó kết cấu bê tông được uốn vồng ngược lại khi làm việc. Khi đạt đến ứng lực trước thiết kế thì mới cho kết cấu chịu tải trọng. Cốt thép ứng lực trước có thể là dạng thanh, dạng sợi cáp hay bó cáp. Mỗi sợi cốt thép ứng lực trước được tự do chuyển động lòng ống bao bằng nhựa có mỡ bôi trơn, mà không tiếp xúc với bê tông. Giữa bê tông và cốt thép không hề có lực bám dính.
Phương pháp này thuận lợi cho việc thi công tại hiện trường. Ứng dụng cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước đổ tại chỗ. Tuy vậy, nhược điểm của phương pháp này chỉ dựa vào các đầu neo để giữ ứng lực trước. Nếu các đầu neo này bị hỏng thì ứng lực trước trong cốt thép sẽ mất, kết cấu trở thành kết cấu bê tông thông thường không đảm bảo chịu lực nữa.

Bê tông ứng lực trước căng sau dạng không liên kết đầu neo

Đây là loại kết cấu ứng lực trước được thi công căng cốt thép sau khi hình thành kết cấu nhưng trước khi chịu tải và sử dụng phản lực đầu neo hình côn tại các đầu của cốt thép ứng lực trước để truyền áp lực ép mặt sang đầu kết  cấu bê tông. Phương pháp này, không dùng lực làm bám dính giữa bê tông và cốt thép để tạo ứng lực trước, nên còn gọi là ứng lực trước căng sau không bám dính.

Cốt thép được lồng trong ống bao có chứa mỡ bảo quản chống gỉ và được đặt bình thường vào trong khuôn đúc bê tông mà chưa được căng trước. Sau đó, đổ bê tông vào khuôn bình thường như chế tạo kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Đến khi kết cấu bê tông cốt thép đạt cường độ nhất định đủ để chịu được ứng lực căng thì mới tiến hành căng cốt thép ứng lực trước. Cốt thép được kéo căng cốt thép dần dần bằng máy kéo ứng lực trước đến giá trị ứng suất thiết kế, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho đàn hồi của cốt thép ứng lực trước. Sau mỗi hành trình kéo thép, cốt thép lại được buông ra khỏi máy kéo, lúc đó cốt thép có xu hướng co lại vì tính đàn hồi. Nhưng do các đầu cốt thép được giữ lại bởi neo 3 lá hình côn nằm trong hốc neo hình côn nằm trong hốc neo hình côn bằng cốt thép bịt ở hai đầu kết cấu bê tông mà biến dạng đàn hồi này của cốt thép sang đầu kết cấu bê tông. Nhờ đó kết cấu bê tông được uốn vồng ngược lại khi làm việc. Khi đạt đến ứng lực trước thiết kế thì mới cho kết cấu chịu tải trọng. Cốt thép ứng lực trước có thể là dạng thanh, dạng sợi cáp hay bó cáp. Mỗi sợi cốt thép ứng lực trước được tự do chuyển động lòng ống bao bằng nhựa có mỡ bôi trơn, mà không tiếp xúc với bê tông. Giữa bê tông và cốt thép không hề có lực bám dính.

Phương pháp này thuận lợi cho việc thi công tại hiện trường. Ứng dụng cho các kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước đổ tại chỗ. Tuy vậy, nhược điểm của phương pháp này chỉ dựa vào các đầu neo để giữ ứng lực trước. Nếu các đầu neo này bị hỏng thì ứng lực trước trong cốt thép sẽ mất, kết cấu trở thành kết cấu bê tông thông thường không đảm bảo chịu lực nữa.


Bài viết liên quan

Lưu ý khi đổ bê tông tươi
Đánh giá chất lượng bê tông tươi
Khái niệm về độ sụt hỗn hợp bê tông tươi
Bê tông và cốt thép cộng tác chịu lực
Bê tông ứng lực trước căng sau dạng không liên kết đầu neo
Kiến thức tổng quát về xi măng