Bê tông TPA

HỆ THỐNG TRẠM TRỘN

BÊ TÔNG TPA

Trạm trộn bê tông số 1: Cảng khuyến lương – thanh trì – hà nội

Trạm trộn bê tông số 2: An Khánh – Hoài Đức – Hà nội

Trạm trộn bê tông số 3: Cầu Thăng Long – Hà Nội

Trạm trộn bê tông số 4: Đông Anh – Hà Nội

Trạm trộn bê tông số 5: Quế Võ - Bắc Ninh

Trạm trộn bê tông số 6: Bắc Giang