Bê tông TPA

BÁO GIÁ BÊ TÔNG

BÊ TÔNG TPA

BÁO GIÁ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

Cường độ bê tông

(Mác)

Tiêu

chuẩn

Độ sụt

(mm)


Đơn vị tínhĐơn giá (đ/m3)

100#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

150#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

200#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

250#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

300#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

350#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

400#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556

450#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

500#

Đá 1x2

120±20

m3

Liên hệ 0946.531.556 

Mỗi cấp độ sụt tăng 2cm, đơn giá bê tông tăng thêm 10.000đ/m3

- Đối với bê tông sử dụng phụ gia chống thấm B8 cộng thêm 50.000đ/m3, mỗi cấp chống thấm cộng lũy kế thêm 20.000đ/m3.

- Đối với bê tông sử dụng phụ gia 07 ngày đạt mác (R7) cộng thêm 50.000đ/m3

Nguyên liệu: Xi măng PCB 40, Cát vàng sông Lô, Đá 1x2 Kiện Khê – Phủ Lý– Hà Nam, Phụ gia theo cấp phối.


BẢNG BÁO GIÁ BƠM BÊ TÔNG
Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )

Đổ bê tông nền nhà xưởng bằng bơm tĩnh

Giá xoa nền không có sika: 11.000 đ/ m2

Giá san nền xưởng ( lấy cos, đắp mốc, san gạt) : 10.000 đ/ m2

Giá xoa nền sika xám: 13.000 đ/ m2

Giá xoa nền sika xanh: 15.000 đ/ m2

Giá cắt mạch nền bê tông ( độ dày 5cm ): 12.000 đ/ m2

Xoa nền đánh bóng mặt sàn bê tông (xoa sika, bột hardener)

Liên hệ Mr. Quý 0946.531.556 - 033.578.0535